top of page
אודות

מכינת מיצר לאחריות ולמנהיגות חברתית - מכינה קדם צבאית השוכנת בדרום רמת הגולן ביישוב מיצר ופועלת כאחת מהתוכניות החינוכיות שמפעילה מדרשת מיצר. מכינת מיצר הוקמה בשנת 1998 ומופעלת בה תוכנית חינוכית המיועדת לצעירים חילונים אשר דוחים את שירותם הצבאי בשנה. כמו כן, המכינה מפעילה תוכניות ליווי ותוכניות חינוכיות לבוגרי המכינה במהלך שירותם הצבאי ואחריו. המכינה ידועה בגישת החינוך ההומניסטי הקיומי והניהול העצמי של החניכים תוך דיאלוג והעצמה. ישנו דגש רב על פעילות בוגרי המכינה ועשייתם ולמכינה ארגון בוגרים שמנוהל על ידי מועצה שנציגיה נבחרים מדי שנה.

התכנית החינוכית

התכנית החינוכית

לו"ז שנתי

הלו"ז השנתי של המכינה מחולק לחודש מכין מכינה ולאחריו שלושה שלישים.

לכל שלב בתהליך ישנו הגיון פנימי.

הכנה לצה"ל

תכנית ההכנה לצה"ל של מכינת מיצר מהווה תכנית חינוכית שמיושמת לאורך כל מחזור מחדש מהיותה גורם ליבה במכינה.

מעורבות בקהילה

טיפוח המעורבות החברתית ועידוד לקבלת תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. פיתוח בוגרים בעלי אישיות דמוקרטית ואיתנה, שלא מתפתים לרידוד עולמם הרוחני והמעשי, תוך שהם מעורבים, יוזמים ומובילים בסביבתם מתוך השקפת עולם שאינה חוששת מהכרעות ערכיות ברוח המכינה.

הלימודים

חלק נכבד מהתוכנית החינוכית במכינה מוקדש ללימודים. אופן הלימוד במכינה מגוון: הרצאות, קבוצות למידה קטנות, "חוגי חניכים" שנפתחים ביוזמה אישית, שיעורי חניך אותם בונה ומעביר החניך בקבוצתו, בית מדרש המקיים חברותות, סמינרים, סדרות וימי עיון ייעודים.

bottom of page