מכינת מיצר

המדרשה לחינוך אקו-הומניסטי בגולן

המכינה הקדם צבאית מיצר פועלת מאז שנת 1998 במטרה לפתח רגישויות, תובנות ויכולות שיש להן ערך מוכח בקידום החברה האנושית בכלל ומדינת ישראל בפרט לקראת איכות חיים של רווחה, שגשוג והוגנות – הן בתחום האחריות האקולוגית לסביבה הטבעית והן בתחום האחריות ההומניסטית לקיום בכבוד לכל אדם באשר הוא אדם.

"הֱיֵה אָדָם!"

המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית "מיצר", השוכנת ביישוב מיצר שברמת הגולן, היא ארגון חינוכי, הומניסטי וציוני הפועל לקידום הבאים בשעריו למיטבם ולמצוינות ב"בנאדמיות", תוך זיקה לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית וליברלית, ומתוך תחושת אחריות לעתידה של החברה הישראלית והסביבה הטבעית. 

אנו יוזמים ומקושרים בשיתופי פעולה הדוקים עם גופים רבים מתוך אמונה שלחברה הישראלית נחוץ עוגן רוחני וערכי כדי לפתח עמידות בפני שסעים תרבותיים, לבסס איתנות דמוקרטית ולכידות חברתית, ובתוך כך להעצים את כוחותיהם של הצעירים להתמודד עם אתגרי המאה ה-21. ייעודנו הוא לפתח בקרב הצעירים דפוסי התייחסות נאותים, אינטלקטואליים ורגשיים, כלפי אדם וטבע – זה הרצון לבנות את השלום שבתוכנו, עם זולתנו ועם עולמנו.

זוהי הצהרת אמונים: אנו מאמינים שבכוחו של דיאלוג חינוכי של צעירים ומחנכים, ובכוחם של הצעירים עצמם, לשפר את איכות החברה הישראלית וליצור עתיד מבטיח יותר.


עיקרי הפעילות

סיורים וידיעת הארץ

הכנה לצה"ל

עשייה ואקטיביזם

לימוד והעמקה

חיי קבוצה שיוויוניים

חקלאות ועבודת כפיים

אורח חיים בריא

תרבות ויצירה

התכניות שלנו במדרשה

המדרשה מפעילה ארבע תכניות: 

דבר ראש המכינה ומנכ"ל המדרשה

השקפת עולמנו באשר לחינוך משלבת את החינוך ההומניסטי, הביקורתי והקיומי. אנו מאמינים בחינוך שמבקש לחשוף את שכבת העומק, את ליבת החינוך: הניסיון לחזק את עצמיותו ומודעותו של החניך, להדריכו בהתלבטויותיו בשאלות קיומיות וללוותו בגיבוש תוכנית חייו. המעשה החינוכי במכינה  מתווה את ההשקפה החינוכית - האקזיסטנציאליסטית, וכך נדונים בה, בהקשרם החינוכי, מושגי מפתח כמו קיומיות, אותנטיות, משמעות, דיאלוגיות, רוחניות, חוויה, "אחרות" ואהבה.

כראש מכינה יש לי ואני מחפש שותפים לדרך שלנו. שותפים למחשבה ולמעשה. שותפים לרצון לקחת אחריות על החברה בישראל מתוך אמונה שאפשר טוב יותר. שותפים שהמניעים שלהם טהורים, שלא מפחדים מעבודה קשה ופועלים בצניעות וענווה. בשביל זה צריך רצינות ונכונות. 

----------------------------

ליעד סולנקו

FacebookInstagramYouTubeEmailLinkedIn