top of page

לו"ז שנתי

הלו"ז השנתי של המכינה מחולק לחודש מכין מכינה ולאחריו שלושה שלישים.

לכל שלב בתהליך ישנו הגיון פנימי.

 

חודש ספטמבר - מכין מכינה  

בחודש זה אין שגרה ובו מתעסקים בסמינרים שונים הקשורים הן לתקופת החגים,

הן להתחלת המכינה והן לביסוס הקבוצה ונורמות במכינה. 

 

שליש א'

מתקיים מאוקטובר ועד סוף דצמבר. שליש זה מאופיין בלו"ז מובנה ובו מוגדרים הסטנדרטים הגבוהים ותפיסת עולמה החינוכית של המכינה.

 

שליש ב'

מתקיים מינואר ועד סוף אפריל. שליש זה מאופיין בלו"ז המאפשר לחניכים לבחור דברים רבים בעצמם ולקבל החלטות שונות בעצמם. ההשתתפות במכינה ובתוכנית שלה היא חובה

אך יש מקום לבחירת חלק מהשיעורים, השיבוצים לועדות, החלטות על יציאות הביתה ועוד.


 

שליש ג'

מתקיים בחודשים מאי ויוני (או בקיצור מאיוני). שליש זה  הוא באחריות החניכים. לאחר למידה והתמודדות מסוגלים החניכים לבנות לעצמם לו"ז בהתאם לחזון המכינה, לנהל תקציב ולהחליט החלטות מהותיות. בניית שליש זה נעשית בליווי הצוות לאורך שליש ב'.

 

* כל חודש במכינה מורכב מ-3 שבועות שגרה ושבוע שובר שגרה.  

IMG_5991
שגרה-שלטמיצר
20180312_163010
bottom of page