הנצחה

קיריל גולנשין ז"ל

1.11.2006 - 24.8.1985

דיוויד דמלין ז"ל

3.3.2002 - 8.6.1973

רועי פלס ז"ל

25.7.2014 - 2.11.1992