top of page

סדרות וסמינרים

מהלך השנה במכינה מתחלק לסוגים שונים של שבועות.

ישנם שבועות שיגרה בהם נמצאים החניכים במכינה לאורך כל השבוע ועוברים לו"ז קבוע המורכב מיום עשייה בקהילה, קורסים לימודיים, משבצות קבוצתיות, משבצות מחזוריות, מד"סים, התנסויות שונות ועוד. לשבועות אלה נכנסים גם אירועים חד פעמיים כמו ימי עיון שונים, הרצאות ומפגשים חד פעמיים עם אנשים שונים, ימי סיור וכו'.

בערך פעם בחודש לו"ז המכינה השגרתי נעצר לטובת סדרה ארוכה או סמינר.

סדרות:

בסדרות יוצאים החניכים מהמכינה על מנת לחוות את מדינת ישראל מזוויות רבות ובדרכים שונות.
סדרות של חמישה ימים:  סידרת שטח וניווט בהרי ירושלים, סידרת ירושלים ואיו"ש וסידרת דרום.

סדרות של יומיים- שלושה: סדרת קבוצה קטנה, גיחה אישית, טיולי החלפת שליש

סמינרים:

לאורך השנה מתקיימים סמינרים העוסקים ומתעמקים בנושא ספציפי כמו סמינר חברה וכלכלה (בשיתוף בית יגאל אלון), סמינר תרבות ואלטרנטיבה (בשיתוף בית יגאל אלון), סמינרים על פי חגים ואירועים הקשורים למדינה ועוד.

bottom of page