top of page
בית מדרש רועי

מגוון הקורסים הנלמדים במכינה

מגדר - ד"ר אורית יעל

 

 

פילוסופיה- ד"ר אלי פיטקובסקי

 

ציונות - שמוליק טסלר

 

 

 

קורס בית מדרש רועי 

ע"ש רועי פלס ז"ל שנפל בצוק איתן

שמוליק טסלר

אחריות, חינוך ומנהיגות – ליעד סולנקו

 

חברה וכלכלה - אריאל שגיא 


 

יהדות ודתות אחרות – ספי גלדצהלר

ידיעת הארץ – אבשלום שחר

 

קריאה מודרכת – יוחאי עתריה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

סדנת דרמה וכתיבה יוצרת- רונית אוחנה

ידיעת הארץ
קורסי בחירה
קריאה מודרכת
חברה וכלכלה
אחריות חינוך ומנהיגות
מגדר
ציונות
פילוסופיה
סדנת דרמה וכתיבה יוצרת

בימים אלו שהתקשורת מעלה אירועים מגדריים מסוגים שונים, חלקם ראויים לחיקוי ואחרים לגינוי, ראוי כי בני הנוער ילמדו על יחסי המגדר – היחסים בין המינים. נושא המגדר הוא נושא זנוח למדי במערכת החינוך, יחד עם זאת זהו אחד הנושאים הרלוונטיים ביותר לאנשים ונשים המתבגרים בעידן הנוכחי ובמיוחד לצעירים ההולכים לצבא. הקורס מציג מגוון של נושאים בתחומי מגדר כגון – זהויות מיניות, מגדר בצבא, הטרדה מינית, תקרת הזכוכית, פערי שכר, יחסי אישות, סוגיות בפרסום, מיתוס היופי ועוד. מטרתו להכיר לצעירים את מבנים חברתיים היוצרים הסללה מגדרית; לעורר מודעות לסיטואציות מגדריות, להתמודד עם דילמות, שאלות וסיטואציות מגדריות שנפגשים בהן יום יום; לגלות מודעות למערכות הפועלות עלינו ,לאפשר פתיחות מחשבתית ובעיקר ליצור סביבה חברתית נוחה יותר ומקבלת את כולנו. הקורס כולל מצגות עם דוגמאות ויזואליות.

 

כל בחירה משמעותית שאנו עושים היא ביטוי של השקפת עולם. השקפת העולם שלנו היא בין השאר תוצר של תובנות שהיו לנו ותובנות שבהן השתכנענו. אך מה הופך תובנה לכזו שכדאי להחזיק בה כמרכיב בהשקפת העולם שלנו? אילו דרכי שכנוע הופכות אימוץ של תובנה למוצדק? התעלמות עקבית משאלות מסוג זה תעשה את עיצוב השקפת עולמנו לתהליך סביל, ואת הבחירות המבוססות על השקפת עולמנו לנטולות-בסיס וחלולות. הקורס הוא הזמנה להשתתף באופן פעיל ומודע בעיצובה של השקפת עולם. הוא מהווה הזדמנות לבחון את הנחות היסוד של המשתתפים בסביבה בטוחה וסובלנית. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסודיות בפילוסופיה, בעמדות שונות לגביהן, בדרכי השכנוע שאמורות לבסס אותן, ובעיקר במחשבות של המשתתפים לגבי כל אלה.

 

קורס זה עסק בשאלות ההווה האקטואליות בחיי החברה והמדינה . לאור דגמי העבר. פתחנו תמיד ב"דגם" הסטורי או רעיוני , מדילמות בתנועה הציונית בימי הרצל , דרך מחלוקות בין ז'בוטינסקי לבן גוריון ועד עשרת הדברות , סיפורי חז"ל ויחסי אריק איינשטיין ואורי זוהר וממנו יצאנו כאמור לשאלות האקטואליה : טוהר הנשק, ארץ ישראל וגבולותיה , חופש הביטוי , חרות האדם וגבולותיו.

הקורס מלווה בקריאת קטעי טקסטים שונים ומגוונים , המציגים דעות ועמדות שונות ובדיון חי בכתה על השאלות העולות מתוכם.

 

 

בקורס בית מדרש בחרנו בטקסטים קלאסיים מהתלמוד כמו סיפור הורדת הגשם על ידי חוני המעגל , תנורו של עכנאי , רבי שמעון בר יוחאי במערה וכו' , השווינו ביניהם לטקסטים ממקורות אחרים והעלינו שאלות הנוגעות לחיינו כמו : היחס לאחר, השהות בבועה , ליברליות ושמרנות וכו'

צורת הלימוד : פתחנו בהקדמה קצרה על התקופה בה עוסק הטקסט ועל הדמות הנזכרת בו , משם יצאנו ללימוד בחברותות , מוכוון לשאלות העולות מהטקסט ,בהן רצינו לעסוק. ובסוף חזרנו לאיסוף הלימוד והדעות במליאה.

 

המציאות החינוכית העכשווית מביאה עמה את הצורך להתמודד עם דילמות ובחירה בין ערכים ראויים, אך ההבחנה בין "נכון" ל"לא נכון" הולכת ומתמסמסת.  בנסיבות אלה עלינו ללמוד לחיות עם אוקסימורונים ללמוד להבין, לחשוב ולפעול תוך שאנחנו מכילים את הסתירות הקיימות והמתהוות בחיינו. האתגר הוא רב.

מנהיגים נדרשים להיות גמישים אבל יציבים, מעזים אבל אחראים, מובילים אבל מאפשרים. המנהיג הפועל באוריינטציה חינוכית, איש החינוך, לא בא לידי ביטוי רק מול כיתה או קבוצה. הוא דורש מעצמו להשפיע בכל חלקי חייו השונים.

בעזרתם של מנהיגים, הוגים וטקסטים, ניתן להכיר גישות חינוכיות שונות, להבין את האתגר החינוכי ולבחון בעין ביקורתית דרכי מעשה אפשריים של מנהיגים לקראת חינוך טוב השואף לחיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית.
 

מהי כלכלה? האם היא מדע חברתי סטטיסטי בה האדם הוא משאב במקרה הטוב והוצאה במקרה הרע? האם היא תיאור פעולתם של כוחות מנוגדים בשוק הסחורות והשירותים ובמוסדות השלטון? האם הכוחות האלו פועלים אך ורק בכדי למקסם את הרווח שלהם מן הפעילות הכלכלית? האם ניתן ליחס ערכים ואמונות לפעולות כמו ייצור וכמו שביתה? לחוקי מס ולחוקי עבודה?

דילמות וערכים: בקורס לחברה וכלכלה ננסה לגעת מעט בדילמות המרכזיות הנובעות מהפעולות הכלכליות המעצבות במידה רבה את חיי החברה ואת חיי האנשים בימינו. ננסה לבחון האם מאחורי כל פעילות כזאת עומדת או יכולה לעמוד שאלה ערכית. ננסה לראות האם אמנם יש יותר מהיבט אחד לכל החלטה כלכלית וכיצד החלטות אלו משפיעות על חיינו.
 

הכרת היהדות על ידי השוואתה עם הזרמים הרוחניים שמסביבה ושבתוכה.

הכרת יחסה של היהדות אל הדתות שמסביבה.

זיהוי ה'ארכיטיפים' והיחסים ביניהם.

בחינת המשמעות האקטואלית של הדברים לאור קיומה של מדינת ישראל.

הקורס "המזרח התיכון וישראל בראי הזמן – המכלול הגיאוגרפי בעת החדשה" עוסק בנושאי עומק בתחום המכלול הגיאוגרפי ומאפשר תהליך של רכישת כלים, מיומנויות והתנסויות לחשיבה עצמאית וביקורתית בתחומי ידע נרחבים הקשורים לתכנים הנלמדים.

גיאוגרפיה היא מילה לועזית המורכבת מגאיה – וגרפיה; בתרגום לעברית תיאור פני הקרקע או השטח.

תיאור פני השטח כולל 9 מרכיבים:

תבליט, מסלע, אקלים, קרקע, מים, צומח, חי,אדם בעבר ואדם בהווה.

מטרת הקורס לחשוף את כל אחד מהמרכיבים במזרח התיכון וישראל וההשפעה של כל מרכיב על המרכיבים האחרים. בתחום האדם בהווה נעסוק בהבנת מכלול הקבוצות האתניות בישראל ובמזרח התיכון בדגש על החברה הערבית המוסלמית על גווניה כמו הערבים הסונים המוסלמים הבדואים, הערבים הסונים המוסלמים הפלחים, הערבים שיעים המוסלמים, המוסלמים הסונים הצ'רקסים, האחמדים, הסופים ועוד.

בנוסף היכרות עם היהדות, החברה הנוצרית הערבית, העלאווים, דרוזים, באהאים ועוד.

המטרה להכיר כל התרבות, שפה, דת, מנהגים, מסורות וערכים.

הלמידה תאפשר לנו להבין טוב יותר את מערכת היחסים היום יומית בין הקבוצות השונות ולנהל שיח נכון וערכי בתחום .

 

בקורס זה נתמקד בקריאה של טקסטים קנוניים במטרה לזהות מגמות של התמוטטות מושג האנושיות בתרבות המערב.

הקורס יתנהל בצורה של קריאה מודרכת צמודה ואיטית תוך דיון נרחב בכל אחד מהטקסטים.

להלן מספר טקסטים בהם הקורס יתמקד:

פרשת וירא (ספר בראשית),

קטעים מתוך "הגיונות" ו"מאמר על המתודה" – דקארט, "בשער החוק" – קפקא,

קטעים מתוך "המיתוס של סיזיפוס" ו"האדם המורד" – קאמי,

קטעים מתוך "הזהו אדם" – פרימו לוי,

קטעים מתוך "עור שחור, מסכות לבנות" – פנון".

במהלך הקורס יתארחו מרצים שונים וישתתפו בדיון.

 

 

 

 


 

דרמה- התנסות בעבודה חווייתית, אישית וקבוצתית, המשלבת את המרכיבים של עולם התיאטרון עם חומרים מעולמו הפנימי של המשתתף. תירגול מגוון ורחב יריעה של עבודה מהרגע, שכלול יכולת האילתור, דינמיות, ספונטניות, שחרור ודימיון.

כתיבה יוצרת- הסדנה מזמינה את המשתתפים בה לחוויית כתיבה ספונטנית וחד-פעמית, מעין "פגישה עיוורת" של כל משתתף עם עצמו. תרגילי הכתיבה הינם מונחים ומוגדרים, אך בתוך המסגרת שהם משרטטים ניתן לכותבים חופש פעולה רחב ומלא להבעה אישית הנובעת מתוכם בו ברגע.

המפגש מחולק בין זמן כתיבה לזמן קריאה של הטקסטים הטריים, וכך לצד שכלול יכולות ההבעה בכתב, מתרחבת גם יכולת ההקשבה לאחרים.

הכנה לצה"ל

תכנית ההכנה לצה"ל של מכינת מיצר מהווה תכנית חינוכית שמיושמת לאורך כל מחזור מחדש מהיותה גורם ליבה במכינה.

לו"ז שנתי

הלו"ז השנתי של המכינה מחולק לחודש מכין מכינה ולאחריו שלושה שלישים.

לכל שלב בתהליך ישנו הגיון פנימי.

מעורבות בקהילה

טיפוח המעורבות החברתית ועידוד לקבלת תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. פיתוח בוגרים בעלי אישיות דמוקרטית ואיתנה, שלא מתפתים לרידוד עולמם הרוחני והמעשי, תוך שהם מעורבים, יוזמים ומובילים בסביבתם מתוך השקפת עולם שאינה חוששת מהכרעות ערכיות ברוח המכינה.

הלימודים

גישת החינוך הייחודית לה אשר שמה דגש על החינוך ההומניסטי קיומי והניהול העצמי של החניכים.

התמדה באורח חיים של למידה ופיתוח שכלי, רגשי, רוחני וקיום תרבותי המוקיר את מורשת העם היהודי

bottom of page