top of page

התכנית החינוכית

חלק נכבד מהתוכנית החינוכית במכינה מוקדש ללימודים.

אופן הלימוד במכינה מגוון: הרצאות, קבוצות למידה קטנות, "חוגי חניכים" שנפתחים ביוזמה אישית, שיעורי חניך אותם בונה ומעביר החניך בקבוצתו, בית מדרש המקיים חברותות, סמינרים וימי עיון ייעודים.

 

בנוסף מתקיימות במהלך שנת המכינה סדרות מרוכזות בנושאים שנלמדים במכינה. הסדרות נבנות בשיח משותף של חניכי וצוות המכינה וכוללות התנסות מעשית של החניכים בבניית תכניה, ניהול לו"ז ניהול תקציב ועוד.

בנוסף, המכינה מקיימת אירועים שונים המהווים מפגש בין בוגרי במכינה לדורותיהם ובין חניכי המכינה.

מבין אירועים אלה ניתן למנות את יום הכיפורים המכינתי - מסורת שהחלה במכינת מיצר ואומצה בהמשך על ידי מכינות רבות אחרות, ושבת הבוגרים ע"ש דיוויד דמלין המהווה אירוע הכניסה של החניכים לעולם הבוגרים.

עיקרי הלימוד במכינה הם יהדות, ציונות, פילוסופיה, חינוך, חברה ומגדר, ידיעת הארץ וחקלאות.

למידע נוסף על הקורסים - לחצו כאן >

1/8
bottom of page